Yönetmelikler

Staj Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre I. ve II. Eğitimde uygulanan bir pratik çalışmadır.