Vizyon-Misyon

 

Vizyon

Temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle donanımlı; mühendislik, ekonomi ve sosyal hayatta karşılaşılan olayların matematiksel modelini kurabilen ve modelini kurduğu problemlere çözümler üreten, bu amaçla bilgisayar yazılım ve uygulamaları yapabilen mühendisleri yetiştirerek; bütün bu konularda çağdaş gelişmeleri izleyerek bilim üreten öncü bir kurum olmaktır. 

 

Misyon

•  Eğitim-öğretim programının geliştirilmesinin bir dinamik süreç olduğuna inanarak, her yıl programın değerlendirilmesi ve çağdaş eğitim anlayışına göre yeniden yapılandırılması.

•  Öğrencilere temel matematik, temel mühendislik ve çağdaş bilgisayar teknolojisinin gerektirdiği bilgi ve beceri ile bu alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitimin verilmesi.

•  Mühendislik, ekonomi ve sosyal alanlardaki problemleri anlayıp matematiksel model kurarak çözüm üretmek için gerekli bilgi donanımının verilmesi.

•  Bölüm elemanları arasında sürekli bir iletişim olşturarak, yeniliklere açık, sorumluluklarını bilen uyumlu grupların oluşturulması.

•  Bölüm akademisyenlerinin uluslararası standartlara uygun araştırma ve proje yapmalarına yönelik imkanların çağdaş duruma ulaştırılması.

•  Mezun öğrenciler ile iletişimin sürekli kılınması.

•  Endüstriyel alanlarla ilişkilerin sıkılaştırılması ve sürekli geliştirilmesi.