2.Vize Sınavı Mazeretleri Hakkında Önemli

03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında mazeret sınavları yapılacağından dolayı 2.vizeye mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin, mazeret durumlarını gösterir belge ve dilekçelerini aynı gün içinde mtmblm@yildiz.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Aynı gün içerisinde mazeret belgelerini teslim etme imkanı olmayan öğrenciler mevcut durumunu hemen e-mail (yukarıda belirtilen) ile bildirmeleri ve daha sonra (3 gün içerisinde) mazeret belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

 

''Mazeret Sınav Talep Formunu’’  için tıklayınız,

Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar için tıklayınız. ( Dilekçenizi bağlı bulunduğunuz Fakülte Dekanlığına vermeniz gerekmektedir.)

YTÜ Yarıyıl İçi  Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları İçin tıklayınız. 

Önemli Notlar

Sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler Mazeretleri Kabulü ve Yapılış Esaslarına uygun olarak Bölüm web sayfası Hızlı Menü, Formlar kısmından ’Mazeret Sınav Talep Formunu’’ eksiksiz doldurup imzalı şekliyle, dosya ekine mazeret belgesini ekledikten sonra mtmblm@yildiz.edu.tr adresine iletmesi yeterli olacaktır.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.

Sağlık sorunu nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler aşağıdaki yönergeye uygun olarak mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.

Mazeretleri Kabulü ve Yapılış Esasları;

MADDE 1- (1) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.