2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2.Vize Sınav Programı Hakkında

2.Vize sınavları aşağıda verilen programa göre yapılacaktır.2.Vize sınavı yapılmayan dersler sınav haftasında (27.12.2021-31.12.2021) çevrimiçi olarak yapılacaktır.

 

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans 2.Vize Sınav Programı için tıklayınız.

YTÜ Sınav Yönergesi için tıklayınız.

Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar için tıklayınız. ( Dilekçenizi bağlı bulunduğunuz Fakülte Dekanlığına vermeniz gerekmektedir.)

YTÜ Yarıyıl İçi  Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Yapılış Esasları İçin tıklayınız. 

Önemli Notlar

Sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler Mazeretleri Kabulü ve Yapılış Esaslarına uygun olarak Bölüm web sayfası Hızlı Menü, Formlar kısmından ’Mazeret Sınav Talep Formunu’’ eksiksiz doldurup imzalı şekliyle, dosya ekine mazeret belgesini ekledikten sonra mtmblm@yildiz.edu.tr adresine iletmesi yeterli olacaktır.

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.

Sağlık sorunu nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler aşağıdaki yönergeye uygun olarak mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.

Mazeretleri Kabulü ve Yapılış Esasları;

MADDE 1- (1) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.