2021 YKS İle Yerleşen Tüm Öğrencilerin Dikkatine

2021 YKS  yeni kayıt yapan öğrencilerin https://obs.yildiz.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx verilen linkte ön kayıt bilgi formunu doldurmanız ayrıca İYS sınavına girip girmeyeceğinizi işaretlemeniz gerekmektedir.