2020-2021 Yaz Okulu Diğer Bölümlerden Ders Alan Öğrenciler ve Önemli Hatırlatmalar

2021 Yaz Okulunda Bölümümüz Matematik Mühendisliği lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Üniversitemiz diğer bölümlerinden almak istedikleri ders/dersler için vermiş oldukları dilekçeleri uygun bulunan öğrencilerin listesi aşağıda Liste 1 de yer almaktadır.

Liste 1 için tıklayınız.

Liste 1 de yer alan dersler USİS sisteminde olmayacaktır. Yaz Okulu sonunda bu derslerin ders notları fakülte yönetim kurulu kararı ile işlenecektir.

Listede adı olmayan öğrenciler https://yazokulu.yildiz.edu.tr/ sisteminden ders almış dilekçe göndermemiş öğrencilerin fakülte kurul kararı alınmadığı için ders notları işlenmeyecektir. Bu husus önem arz etmektedir.

Not: % 100 İngilizce Matematik Mühendisliği lisans programına kayıtlı olmasına rağmen Türkçe dilde olan dersleri öğrencilerin sistemden seçtiği gözlemlenmiştir. Bu dersleri alan öğrencilerin ders notları da sisteme işlenmeyecektir.

 

Matematik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı