2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Mezuniyet Sınav Süreci

Mezuniyet Sınavı: Mezuniyetine en fazla iki başarısız dersi (FF, FD, DD) kalan öğrenciler ile genel not ortalaması 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler (seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten) otomasyon sistemi üzerinden, akademik takvimde ilan edilen tarihte Mezuniyet Sınav Kaydı” modülü aracılığı ile Mezuniyet Sınavı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Öğrenci mezuniyet sınavına gireceği dersin dilini başvuru sırasında sistem üzerinden kendisi tercih etmelidir.

 

Mezuniyet Sınavının yapılacağı yarıyılda ders seçimi yapmamış ve katkı payı ödememiş öğrencilerin Mezuniyet Sınavı başvurusunda bulunabilmeleri için ilgili yarıyıla ait katkı payı-öğrenim ücretini ödemesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet aşamasına gelmiş ve sistem üzerinden ders saydırma işlemi yapmadan fazladan aldığı başarısız seçimlik ders/dersleri olan öğrencilerin Mezuniyet Sınavına girebilmek için bu derslerinin otomasyon sisteminden silinmesi için kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Ders silme işlemi, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılacağından öğrenci başvurusunu akademik takvimde belirlenen mezuniyet sınav başvuru tarihini dikkate alarak yapmalıdır.

 

Öğrenciler mezuniyet sınavı notlarını, otomasyon sistemi üzerinden “Öğrenci Mezuniyet Sınav Not Görüntüleme” modülünü kullanarak görüntüleyebilir.

 

 

YTÜ Sınav Yönergesi ve YTÜ Mezuniyet Sınavı İle İlgili Esaslar için tıklayınız.

 

Genel Dilekçe (Ders Silmek için vb.)

 

Ders Saydırma Dilekçesi 

 

Akademik Takvim 

 

Mezuniyet Sınav Takvimi

2020-2021 Bahar yarı yılı mezuniyet sınav takvimi aşağıdaki gibidir. 

Öğrencilerimizin başvurularını USIS üzerinden 12 Temmuz 2021 Pazartesi saat 15:00'e kadar tamamlamaları rica olunur.

12 Temmuz 2021 Pazartesi

Mezuniyet Sınavı için Başvuru

13 Temmuz 2021 Salı

Mezuniyet Sınavı Takvimi ilanı

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Mezuniyet Sınavlarının Yapılması

15 Temmuz 2021 Perşembe

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

14-17 Temmuz 2021

Mezuniyet Mazeret Sınavı için Gerekçeli Dilekçelerin Bölümlere Gönderilmesi ve Mezuniyet Mazeret Sınavlarının Yapılması
(Öğrencilerimiz gerekçeli sınav başvuru dilekçelerini kendilerine ait std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresi üzerinden, kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığının kurumsal e-posta adresine göndereceklerdir.) Mezuniyet Sınav haftasında aynı zamanda Mezuniyet Mazeret Sınavları da yapılabilecektir.

14-17 Temmuz 2021

Mezuniyet Sınavları ve Mezuniyet Mazeret Sınavları Not Girişleri   

19 Temmuz 2021 Pazartesi

BİDB'ce Bahar yarıyılı Mezuniyet Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması (USIS kapalı olacaktır.)