Bitime çalışması ve Mat.Müh. Tasarım Uygulamaları Dersleri Teslimi hk.

Bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları derslerini alan öğrencilerin çalışmalarını 11.06.2021 Cuma günü saat 16:00'a kadar danışmanlarının kurumsal e-mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.