Mazeret Sınavları hakkında (Senato Kararı)

Sınav süresince öğrencinin sınav logları tutulacak olup hangi IP den bağlandığı, gerçek bir sistem arızası olup olmadığı gözlemlenebilecektir. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınav esnasında bir takım teknik problemler yaşayarak sınavı tamamlayamayan öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi mazeret sınavı imkânı verilecektir. Bu öğrencilerin, durumlarını açıklayıcı bir dilekçe yazarak imzalayıp mazerete delil teşkil edecek belgelerle birlikte taratarak veya fotoğrafını çekerek mtmblm@yildiz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Dilekçeler Bölüm Başkanlığı tarafından değerlendirilip öğrencinin mazeret sınavına girip giremeyeceği kendisine bölümü tarafından bildirilecektir. Mazeret sınavı tarihleri Bölüm Başkanlığı tarafından koordine edilecektir. Bu sınavlar, mazeret sınavlarına esas teşkil eden sınavlarda uygulanan yöntem ile yapılacaktır.

Not: Yukarıda belirtilen e-mail adresine gönderilmeyen mazeret talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.