Doktora Yeterlik Sınavı (2020-2021 Bahar Dönemi)

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktora Yeterlik Sınavı 

2020-2021 Bahar Dönemi

 

 

Doktora yeterlilik yazılı sınavı 03 Mayıs 2021 saat 11:00 'de çevrimiçi olarak yapılacaktır. 

Yazılı sınav tek aşamada yapılacak olup aşağıdaki dersleri kapsamaktadır.

 

MTM5105-İleri Veritabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller

MTM5129 -Veri Madenciliği

MTM6102 -Algoritma Analizleri ve Veri Yapılarının Matematiksel Temelleri

MTM5202-İleri Nümerik Analiz

MTM6202-Çok Değişkenli İstatistik