2020-2021 BAHAR YARIYILI BAŞKA BÖLÜMLERDEN DERS ALINMASI HK.

2020-2021 BAHAR YARIYILINDA ÜNİVERSİTEMİZ DİĞER BÖLÜMLERİNDEN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

•Öğrencinin bahar yarıyılı sonunda mezun olma şartı aranmaktadır (Mezuniyet Sınavına gireceği dersleri dahil)

•Bir defa olacak şekilde en fazla 2 ders alınabilmektedir.

•Diğer bölümlerden alınacak dersin içeriğinin %75 uygun olması.

•Bir dönemde alınabilecek toplam ders kredi sınırını geçmemesi.

•Stajların tamamlanmamış olması sorun yaratmamaktadır.

•Daha önceden diğer bölümlerden ders alan öğrenciler tekrar ders alamazlar. (Yaz okulu hariç)

 

DİĞER BÖLÜMLERDEN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN İZLEYECEĞİ ADIMLAR;

•Diğer bölümden alınan dersin karşılığı olan Bölümümüz dersini veren öğretim üyelerinden herhangi birinden e-mail olarak uygunluk alabilirsiniz.

•Öğretim üyesine http://bologna.yildiz.edu.tr/ adresindeki saydırmayı talep ettiğiniz diğer bölüm dersinin ders içerik bağlantısını ileterek talepte bulunabilirsiniz.

•Uygunluk e-mailinde "%75 içerik bakımından uygundur" ifadesi, öğretim üyesi tarafından net şekilde belirtilmelidir.

•Almış olduğunuz uygunluğu imzalı dilekçeniz ile birlikte en geç 05.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar mtmblm@yildiz.edu.tr adresine iletmelisiniz. (std.yildiz.edu.tr uzantılı öğrenci mail adresiniz ile)

•Belirtilen tarihten sonra gelen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

FR-0609-Başka Bölümden Ders Alma Dilekçesi.doc