2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları hk.

YTÜ

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ VE BÜTÜNLEME SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

29 Ocak 2021

Final Sınavları sonunda mezuniyete hak kazanan ve bu yarıyılda DC notu olduğu halde Bütünleme Sınavına girmek istemeyen öğrencilerin USIS Otomasyon Sistemi üzerinden onay işlemi

30 Ocak-05 Şubat 2021

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Y.Y. Bütünleme Sınavları (Sınavlar Online yapılacaktır)

 

30 Ocak-07 Şubat 2021

İlgili Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

08 Şubat 2021

(Saat:14:00’a kadar)

Bütünleme Mazeret Sınavı için Gerekçeli Dilekçelerin Bölümlere Gönderilmesi (Öğrencilerimiz gerekçeli sınav başvuru dilekçelerini kendilerine ait std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresi üzerinden, kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığının kurumsal e-posta adresine göndereceklerdir.)

09 Şubat 2021

İlgili Kurullarca Dilekçelerin İncelenerek Karar Bağlanması, İlgili Öğrenciye Bilgi Verilmesi ve Bütünleme Mazeret Sınav Takviminin İlanı

10-11 Şubat 2021

Bütünleme Mazeret Sınavlarının yapılması ve İlgili Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Mazeret Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi

 

DİKKAT: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı final sınavları sonunda mezuniyete hak kazanan  ve DC notu olduğu halde bütünleme sınavına girmek istemeyen öğrenciler, USİS otomasyon sistemi üzerinden, 29 Ocak 2021 tarihinde (saat: 24:00a kadar)  Bütünleme İşlemleri / Öğrenci Bütünleme Sınav Onayı” modülü aracılığı ile Bütünleme Sınavına girmeyecekleri dersler için “HAYIR” seçeneğini işaretleyerek “KAYDET” işlemi yapacaklardır.

 

BÜTÜNLEME SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 30.Maddesi uyarınca Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır;

1. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.(Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2020-2021 Güz yarıyılında Bütünleme sınavının Mazeret Sınavı yapılacaktır)

2. Öğrenciler DC ve daha düşük notlu derslerden (F0 hariç) bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.  Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

3.  Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.

 

4. YTÜ Sınav Yönergesi gereği Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler vize notuna bakılmaksızın ilgili dersten başarısız (FF) sayılırlar. (11.07.2019/04-02 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

Not: Devamsızlığı bulunmayan öğrencilerden final sınavına girmeyenlerin nihai harf notlarının sisteme F0 olarak girilmemesi gerekmektedir.

Devam koşulunu sağladığı halde yarıyıl sonu (final) sınavına girmeyen öğrencilere devamsız anlamında F0 notu verilmesi halinde, öğrenciler Bütünleme Sınavına giremeyeceklerdir.