MTM2501 İleri Analiz 1 Sınavı Hakkında

MTM2501 İleri Analiz 1 (Gr.1 ve Gr.2) dersinin  final sınavı 16.01.2021 Cumartesi Saat 10:00-12:00 arasında yapılacaktır.

 

Doç. Dr. Arzu TURAN DİNCEL

Dr. Öğretim Üyesi  Ramazan TEKERCİOĞLU