2021-2022 Güz Yarıyılı Bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları Teslimleri Hakkında-Güncell

Bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliği Tasarım Uygulamaları derslerini alan öğrenciler danışmanlarından onay aldıktan sonra çalışmalarını 07.01.2022 tarih Cuma günü mesai bitimine kadar CD’e yükleyerek tez danışmanı tarafından ''Tarafımdan incelenmiş olup uygundur'' yazıp imzalaması'' bir adedini bölüm sekreterliğine (imza karşılığında), bir adedini de danışmanlarına elden teslim etmesi gerekmektedir. e-mail,posta,vb. şeklinde teslimler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Not: 07.01.2022 tarihinden sonra yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.