Lisansüstü Öğrenci Kimlik Kartı Teslimi Hakkında

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde kaydınını yaptıran Lisansüstü öğrencilerilerin kimlik kartları bölüm sekreterliğine gelmiştir. 

Öğrencilerimizin şahsen müracaat ederek kartlarını imza karşılığında alabilirler.