MTM1511 Programlama Dilleri 1 ve MTM1512 Programlama Dilleri 2 dersleri hk.

MTM1511 Programlama Dilleri 1 (Gr.2) ve MTM1512 Programlama Dilleri 2 (Gr.2) derslerini alan öğrencilerimiz belirtilen derslerin Grup 1' e aktarılmıştır.

İlerleyen yaz okulu ders seçim sürecinde dersin kontenjan sayısına göre ilgili dersler 2 grup şeklinde bölünebilecektir.