Lisansüstü Öğrencilerinini ORCID Numarası Alması Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08/06/2020 tarih ve E.32771 sayılı yazısında, lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulmasını kararlaştırmıştır.  

ORCID numarası alımına yardımcı olmak  amacıyla hazırlanan döküman için tıklayıınız.

YÖK Yazısı Pdf