Lisansüstü Ders Kayıtları Süreci Hakkında

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin ders seçimlerini yaparken mutlaka "Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine" başlıklı duyuru dosyasını dikkatlice okumaları gerekmektedir. "Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine" başlıklı duyuruyu okumak için Tıklayınız. İlgili duyuruda tüm programların ders müfredatları da yer almaktadır.

 

Harç Ücreti ödeme takvimi içerisinde harç borcunu ödememiş olan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır (Örneğin; Tez izleme ara raporu veremez, öğrenci belgesi alamaz, izinli sayılma mazereti olsa bile izinli sayılamaz vb.). Harç ödeme takvimi dışında harç ücreti ödemesi yapılamaz.