FİZİK 1 Dersi Gr.44 ve Gr.60 hk.

Fzik 1 dersinin perşembe günü olan Gr.44 ve Gr.60' ın derslikleri A-2030 olarak güncellenmiştir.