İstatistik Dersi Hakkında

MTM3651 kodlu İstatistik dersinden muaf olduğu halde bu dersi seçen öğrenciler muafiyet haklarını kaybedecek olup dönem sonunda son aldığı İstatistik dersinin notu geçerli sayılacaktır.