Başka Bölümden Ders Alma Hk.

2019-2020 Bahar yarıyılında Üniversitemiz diğer bölümlerinden ders almak isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Öğrencinin Bahar yarıyılı sonunda mezun olma şartı aranmaktadır (Mezuniyet Sınavına gireceği dersleri dahil)
 • Bir defa olacak şekilde en fazla 2 ders alınabilmektedir.
 • Diğer bölümlerden alınacak dersin içeriğinin %75 uygun olması ve bu dersin programınızdaki diğer derslerle çakışmaması.
 • Bir dönemde alınabilecek toplam ders kredi sınırını geçmemesi.
 • Stajların tamamlanmamış olması sorun yaratmamaktadır.

Diğer bölümlerden ders alacak öğrencilerin izleyeceği adımlar;

 • www.bologna.yildiz.edu.tr adresinden ilgili derslerin içeriklerinin çıktısını alıp dersin ait olduğu bölüm başkanlığına kaşe,imza,tarih şeklinde onaylatması,
 • Başka bölümden almak istenilen dersin karşılığı olan bölümümüz dersini, o dersi veren öğretim üyesine aşağıdaki örnekte belirtilen şekilde uygunluk almanız ve tarih, imza attırmanız gerekmektedir.
Örneğin : MTM3512 Kompleks Analiz 1 dersinin içeriği MAT4111 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1 dersi ile içerik yönünden %75 uygundur.
 • Ders alınacak bölümün onaylı ders programı gereklidir.
 • USIS üzerinden alınmış öğrenci ders programı gerekmektedir.
 • Alınan ders içerikleri ile birlikte en geç 03.02.2020 tarihine kadar Bölüm Öğrenci İşleri birimine dilekçe ile birlikte şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir.
 • Belirtilen tarihten sonra gelen dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.