2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Hk.(Güncel)

2018-2019 Akademik yılı yaz döneminde ders almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen üniversitelerden ders alabilmeleri uygun görülmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi

 

1-Belirtilen üniversitelerden alacağınız derslerin ders içeriğini çıkartmanız ve ilgili üniversitelerden bu ders içeriklerini onaylatmanız gerekmektedir.

2- Üniversitemiz Bologna sayfasından, Bölümümüzde saydırmak istediğiniz dersin içeriğinin çıktısını alıp o dersi veren bir öğretim üyesinden uygunluk, tarih ve imza almanız gerekmektedir.

Örnek : MAT2055 Diferansiyel Denklemler dersinin içeriği MTM2531 Diferansiyel Denklemler dersinin içeri ile %75 uygundur.

(Uygunluk ifadesini diğer üniversite ders içeriğinin üzerine yazınız.)

3-Ders içerikleri ile birlikte Bölüm Öğrenci İşlerine dilekçe vermeniz gerekmektedir.

4-Daha sonra bu dilekçeler bölüm intibak komisyonu tarafından onaylandıktan sonra öğrencilerimize verilmek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınmaktadır.

5-Öğrencilerimizin alınacak olan FYK kararını ders alacağı üniversiteye iletebilirler.

Bu kararın çıkması yaklaşık 1 veya 2 hafta sürmektedir. (Fakülte Yönetim Kurulu haftada bir gün toplanmaktadır.)

 

 

YTÜ öğrencileri, bir Yaz Okulu dönemi boyunca YTÜ dışı diğer Yüksek Öğretim Kurumlarından toplam en fazla 9 (dokuz) kredi ders alabilirler. Alınacak derslerin kredileri öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki öğretim planındaki derslerin kredileri dikkate alınarak hesaplanır. 

Yaz okulunda alınacak dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, eşdeğer sayılacak dersin kredisinin en az %65’ine eşit olması gereklidir.

Yaz okulunda alınacak dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’inin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.