Bitirme Çalışması ve Mat.Müh.Tasarım Uygulamaları Teslim Tarihi ve Jüri Üyeleri Hakkında

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

 Bitirme Çalışması ve Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları Teslim Tarihi Hakkında

Matematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları ve Bitirme Çalışmaları 4 kopya CD halinde hazırlanacaktır. Hazırlanan tüm cd’lerin üzerine danışman tarafından ‘’Tarafımdan incelenmiştir.’’ İbaresi yazılması ve onayı gerekmektedir. Sırasıyla, 1 kopya tez danışmanına, 1 kopya jüri üyelerine, 1 kopya Matematik Mühendisliği bölüm öğrenci işleri birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Danışman tarafından onaylanmayan cd’ler kabul edilmeyecektir. Teslim tarihinde önce veya sonra gelen cd ve materyaller kabul edilmeyecektir.

 

 

Teslim Tarihi:15 Mayıs Çarşamba 2019 - 17 Mayıs Cuma 2019
(İlk ve son teslim tarihleridir. Belirtilen tarihlerden önce veya sonra teslim kabul edilmemektedir.)
Sunum Tarihi:Final sınav programında yer alacaktır.

 

 

2018-2019 Bahar Bitirme Çalışması Jürileri

2018-2019-Bahar Matematik Mühendisliği Tasarım Uygulamaları Jüriler