Lisans Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hakkında Güncelleme

Sevgili Öğrenciler,

 

27-29 Ocak 2022  tarihleri arasında Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi yapılacaktır. (Lisans) 

 

Temsilci adaylarının başvurularını 29 Kasım – 16 Aralık 2021 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.

 

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesinin 6.maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki şartlar aranır.

MADDE 6- Adaylarda Aranacak Nitelikler

a) İlgili Fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Yükseköğretim Kurumundan uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, genel not ortalamasının 4 üzerinden 2.75 ve üzeri olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

Seçim süreci ve tarih bilgilerini içeren YTÜ Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi Takvimi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi ekte bilginize ayrıca sunulmuştur.

 

Aday olacak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

Matematik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

 

YTÜ Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi Takvimi

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi