Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Grup No

ECTS
Kredisi

Kredi

Ders

3

Uygulama

0

Yöneylem Araştırması

0524031

7

 

4

3

Laboratuvar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

 

Dersin İçeriği

Tanımı ve tarihsel gelişimi. Karar teorisi ve karar modelleri. Tamsayılı Lineer Programlama. Şebeke (Network) Analizleri: Maksimum akış,En kısa yol ve Minimal yayılma problemleri. PERT-CPM ile proje programlama.  Stok (envanter) modelleri. Kuyruk (bekleme hattı) modelleri. Markov zinciri ve analizleri. Dinamik Programlama. Geometrik Programlama

 

 

 

Dersin Amacı

Verilecek kararlarda en iyi sonucu elde etmek için geliştirilmiş kantitatif modelleri ele almak, gerçek hayatta karşılaşılan uygulama alanlarını göstermek ve çözüm yöntemlerini öğretmektir

 

 

 

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

Optimal karar verme gereği olan her alanda mevcut bilginin en verimli şekilde kullanılmasını tesis eder. Karar vermede karşılaşılan bir problemi formüle etme, matematik modelini kurma, modelden çözümünü elde etme, modeli ve çözümünü kontrol etme, değerlendirme, gerekirse değişiklikler yapma, ve nihayet, elde edilen çözümü uygulama bilgi ve becerisini kazandırır. Ele alınan sistemlerin ya da problemlerin çoğunun fiziki, biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik ve mühendislik cephelerinin bulunması nedeniyle de grup halinde çalışma fikrini ve becerisini verir.

 

Dersin Kitabı (Notu)

Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, YTÜ Yayın No: YTÜ.FE.DK-98.0349, İstanbul-1998

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

H.A.Taha, Operations Research: An Introduction, The MacMillan Company, NewYork, 1971.

H.A.Taha, Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf, Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi.

Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Araştırması), 3. Baskı, Evrim Dağıtım, İstanbul-1991.

İ.İlhami Karayalçın, Yöneylem (Harekât) Araştırması, Kantitatif Planlama ve Karar Verme Yöntemleri, İTÜ İşletme Fak., Geliştirilmiş 3. Baskı, Menteş Kitabevi, 1993.

F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, Mc Graw-Hill, NewYork, 5. Baskı, 1990.

W.L. Winston, Operations research Applications and Algorithms, Second Edition, Duxbury Press, California, 1991.

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, An İntroduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Eighth Edition, West Publishing Com., Minneapolis, 1997.

 

Ön Koşul Dersleri

-

Ön Koşul Konuları

Lineer Programlama bilgisi.

 

 

Ödev ve Projeler

Ders içinde model kurma, verilen yöntemleri uygulayabilme, çözüm araştırma gibi ödevler verilebilmektedir

 

Laboratuvar Deneyleri

-

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

Gerek duyulduğunda büyük boyutlu problemler için bilgisayar kullanılmaktadır.

 

 

Diğer Uygulamalar

 

-

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

60

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

1

40

Final Sınavı

 

 

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı (%)

Temel Bilimler

 

Temel Mühendislik

 

Mesleki

100

Üniversite Dersi

 

 


Ders Planı

Hafta

Konular

1

Yöneylem Araştırmasının tanıtılması ve tarihsel gelişimi. Karar Teorisi ve Karar Modelleri

2

Karar Teorisi ve Modelleri

3

Tamsayılı Lineer Programlama

4

Tamsayılı Lineer Programlama

5

Şebeke Analizleri, Maksimal akış problemleri,

6

En kısa yol ve minimal yayılma problemleri,

7

PERT-CPM ile proje programlama,

8

I. yıl içi sınavı, Uygulama

9

Envanter (stok kontrol) modelleri,

10

Envanter (stok kontrol) modelleri,

11

Kuyruk (bekleme hattı) modelleri,

12

Markov zinciri ve analizleri,

13

II. yıl içi sınavı, Uygulama

14

Dinamik programlama,

15

Geometrik programlama.

 

Hazırlayan:

 

 

 

Tarih:

 

 

DERSİN MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

 

 

 

1

2

3

1

Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.

 

 

a

2

Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.

 

 

a

3

Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatisytiki tekniklerle çözme becerisi kazanır

 

 

a

4

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.

 

 

a

5

Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren  algoritmaları oluşturur ve uygular.

 

 

a

 

6

Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar ingilizceyi kullanma becerisi kazanır.

a

 

 

7

Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faliyetlerlerinde bulunur.

 

 

a

8

Eğitim faliyetlerinde bulunur.

 

a

 

9

Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.

 

 

a

10

Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.

 

 

a

11

Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.

 

 

a

12

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

 

 

a

 

Dersin 1: Hiç katkısı yok    2:Kısmen Katkısı Var         3:Tam Katkısı Var