Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Grup No

ECTS
Kredisi

Kredi

Ders

3

Uygulama

0

Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I

0523032

6

 

8

 

Laboratuvar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe , İngilizce Opsiyonel

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

 

Dersin İçeriği

Veri Yönetimine Giriş; Veri Tabanı Mimari; Dosyalar; Dosyalara Kayıt Depolanması ve Erişim Metodları; Indeks Yapıları ve Tipleri; Hafıza İslemleri; Çok Kullanıcılı Veri Tabanları ve Yönetimi; Veri Tabanı Analiz Yöntemleri; Veri Tabanı Dizayn Metodları; Veri Modellemelerinin İncelenmesi-Tasarımı-Yönetimi; ER Veri Modellemeleri; Veri Tabanı Modellinin Sistemde Yaratılması; Veri Tabanındaki Güncellenmeler, Güvenlik, Yedeklenmeler, Geriye Dönüşüm Yöntemleri ve Sorgulamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Amacı

Veri Tabanı Sistemleri çagımızda her alanda ister akademik ister endüstri olmazsa olmazı gerektiren bir alan olup, amaç ders sürecinde bu konuda gereken tüm alt yapıyı ögrencilerimize kazandırmaktır.

 

Piyasada çok yaygın olarak kullanılan ORACLE, DB2, SQL Server ve My SQL hakkında güçlü bir şekildi ögrencilerimizi donatmak ve geleçege hazırlamaktır

 

 

 

 

 

 

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

1)      Verilerin Derlenmesi-Düzenlemesi

2)      En İyi Veri Modelinin Tasarımı ve Oluşturulması –ER Modelleri, …

3)      Sorgulamalar

4)      ORACLE,

5)      DB2

6)      SQL Server

7)      My SQL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kitabı (Notu)

“Fundamentals of Database Systems”, Shamkant B. Navathe, Ramez A. Elmasri, Addison-Wesley Pub Co, 2002, ISBN: 0201741539;

“Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation”, David M. Kroenke, Prentice Hall; 2002, ISBN: 0130648396; 

“A First Course in Database Systems”, Jeffrey Ullman, Jennifer Widom, 2002

 

 

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

“An Introduction to Database Systems”, C.J. DATE, 6th Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.

“Fundamentals of Database Systems”, R. Elmasri and S.B. Navathe, The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1989.

http://www.oracle.com

http://www.ibm.com

 

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

 

Ön Koşul Konuları

En az bir programlama dilini bilmek,

Veri Yapıları ve Algoritmalar hakkında bilgili olmak

 

Ödev ve Projeler

ER Modellemeleri Hakkında bir  ödev içerir

 

 

 

Laboratuvar Deneyleri

Bilgisayar Laboratuvarında uygulama yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

Var

 

 

 

 

Diğer Uygulamalar

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı (%)

Temel Bilimler

 

Temel Mühendislik

20

Mesleki

80

Üniversite Dersi

 

Ders Planı

Hafta

Konular

1

Veri Tanımı ve Tipleri, İlişkili Veriler ve İlişkisiz Veriler

2

Kayıt Tanımı ve Dosya İçinde Depolanması Depolanması ve Erişim Metodları

3

Dosyalar (Avantaj ve Dezavantajları), Dosya Yapıları ve Çeşitleri: Birincil Dosya Organizasyonu

4

Dosya Yapıları ve Çeşitleri:  Dagıtım Metodları

5

Dosya Yapıları ve Çeşitleri:  Dosyalardaki Indeks Yapıları ve Tipleri

6

Hafıza İslemleri, Veri Yapıları İle İlişkiler, Cebir İle İlişkiler, Yüksek Matematik ve Matematik Lojik ile İlişkiler

7

Veri Tabanlı Sistemlerin Tanımları ve Mimarı, ER Veri Modelleri, Şemaları ve Olayları

8

Veri Yönetimi ve Bileşenleri, Veri Tabanı Kavramları,

9

Çok Kullanıcılı Veri Tabanları: ORACLE, DB2,  INGRES, ..., Veri Modelleri, Verilerin Baglantıları ve Baglantı Çeşitleri

10

Veri ve Veri Baglantıların İncelenmesi-Tasarımı-Yönetimi (Analizi, Dizaynı, Yaratılması, Güncellenmesi, Güvenlik, Yedeklenmesi, ...,

11

Veri ve Veri Baglantıların İncelenmesi-Tasarımı-Yönetimi (Analizi, Dizaynı, Yaratılması, Güncellenmesi, Güvenlik, Yedeklenmesi, ...,

12

Sorgulamaların Tanımı ve Önemi, Sorgulama Çeşitleri,  Baglantılı Cebire Dayalı Dosya Yapıları ve Yönetimi: Baglantılı Cebirde Dosyaların Tanımlanması,  Modellining Oluşturulması

13

Sorgulamaların Tanımı ve Önemi, Sorgulama Çeşitleri,  Baglantılı Cebire Dayalı Dosya Yapıları ve Yönetimi: Baglantılı Cebirde Dosyaların Tanımlanması,  Modellining Oluşturulması

14

Baglantılı Cebire Dayalı Dosya Yapıları ve Yönetimi : Dosyalara Ekleme-Silme-Düzeltme-Yoketme İşlemleri, ....  

15

Baglantılı Cebire Dayalı Dosya Yapıları ve Yönetimi : Kullanıcı Tanımaları, Sorgulamaların Yapılması, Set İşlemleri, ....  

 

Hazırlayan:

 

 

 

Tarih:

 

 

DERSİN MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

 

 

 

1

2

3

1

Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.

 

 

Ö

2

Disiplinler arası takım çalışmasında etkin rol alır.

 

 

 Ö

3

Matematiksel modelleri  analitik, sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır.

 

 

Ö

4

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.

 

Ö

 

5

Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren  algoritmaları oluşturur ve uygular.

 

 

Ö

6

Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda

bulunabilecek kadar ingilizceyi kullanma becerisi kazanır.

 

Ö

 

7

Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faliyetlerlerinde bulunur.

 

 

Ö

8

Eğitim faliyetlerinde bulunur.

 

Ö

 

9

Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.

 

 

Ö

10

Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.

 

 

Ö

11

Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.

 

 

Ö

12

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

 

 

Ö

1: Hiç katkısı yok              2:Kısmen Katkısı Var          3:Tam Katkısı Var