Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Grup No

ECTS
Kredisi

Kredi

Ders

3

Uygulama

0

Optimizasyon Teknikleri

 

0524012

8

 

6

3

Laboratuvar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

 

Dersin İçeriği

Giriş ve temel kavramlar. Kısıtsız optimizasyon. Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar. Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon, Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon. Lineer Programlama (LP) ve uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Amacı

Optimal karar vermeyi sağlayan matematik modellerin kurulması, gerçek hayatta karşılaşılan uygulama alanlarının gösterilmesi ve çözüm yöntemlerinin uygulanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

Gerçek hayat problemlerinde optimal karar vermek için model kurma, çözme ve uygulama becerisini kazandırır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kitabı (Notu)

M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000.

R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Second Edition, John-Wiley and Sons Ltd., Chichester, New York, 1987.

D.A.Wismer, R. Chattergy, Introduction to Nonlinear Optimization, A Problem Solving Approach, Elseiver North-Holland,Inc.,New York, 1978.

 

 

 

 

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

D.G. Carmichael, Structural Modelling and Optimization: A General Methodology for Engineering and Control, Ellis Horwood Ltd., 1981.

S.Vajda, Theory of Linear and Non-Linear Programming, Longman Group Ltd., London, 1974.

O.L. Mangasarian, Nonlinear Programming, McGraw-Hill Book Company, 1969.

 

 

 

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

-

Ön Koşul Konuları

Lineer Cebir, Çok Değişkenli Fonksiyonlar.

 

 

Ödev ve Projeler

Ders içinde model kurma, verilen yöntemleri uygulayabilme, çözüm araştırma gibi ödevler verilebilmektedir

 

 

 

 

 

Laboratuvar Deneyleri

-

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

Gerek duyulduğunda büyük boyutlu problemler için bilgisayar kullanılmaktadır.

 

 

 

Diğer Uygulamalar

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı (%)

Temel Bilimler

40

Temel Mühendislik

40

Mesleki

 

Üniversite Dersi

20

Ders Planı

Hafta

Konular

1

Giriş, temel kavramlar,

2

Kısıtsız optimizasyon,

3

Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler,

4

Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler,

5

Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler,

6

Eşitlik kısıtları altında optimizasyon,

7

Eşitlik kısıtları altında optimizasyon,

8

I. yıliçi sınavı, uygulama,

9

Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon,

10

Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon,

11

Özel kısıtlar altında optimizasyon ve uygulama,

12

Lineer programlama(LP),

13

Model kurma, grafik yöntem, 

14

Simpleks yöntem,  II. yıliçi sınavı,

15

Simpleks yöntem ve LP uygulamaları

 

Hazırlayan:

 

 

 

Tarih:

 

 

DERSİN MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

 

 

 

1

2

3

1

Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.

 

 

a

2

Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.

 

 

a

3

Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatisytiki tekniklerle çözme becerisi kazanır

 

 

a

4

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.

 

 

a

5

Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren  algoritmaları oluşturur ve uygular.

 

 

a

 

6

Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar ingilizceyi kullanma becerisi kazanır.

a

 

 

7

Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faliyetlerlerinde bulunur.

 

 

a

8

Eğitim faliyetlerinde bulunur.

 

a

 

9

Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.

 

 

a

10

Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.

 

 

a

11

Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.

 

 

a

12

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

 

 

a

 

Dersin 1: Hiç katkısı yok    2:Kısmen Katkısı Var         3:Tam Katkısı Var