Matematik Mühendisliği Bölümü

 
Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Grup No

ECTS
Kredisi

Kredi

Ders

2

Uygulama

0

Matematik Mühendisligine Giriş

 

0521031

1

 

3

2

Laboratuvar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Koordinatörü

 

Dersin İçeriği

Mühendislik Nedir? Mühendisin Sorumlulukları ve Yetkileri Nelerdir? Matematik Mühendisliği Nedir? Matematik Mühendisinin Çalışma Alanları, Matematik Mühendisliği Ders Programı ve Ögretim Planının Tanıtımı, Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı, Dış Paydaşların Eğitime Katılması

Dersin Amacı

1)      Mühendislik bilincini kazandırmak

2)      Matematik Mühendisliğini kavratmak

3)      Matematik Ders Planını Öğretmek

4)      Meslege yönelimlerine göre seçimlik dersleri tanıtmak

5)      Ödev hazırlatarak sorumluluk bilincini aşılamak

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

1)      Matematiik Mühendisliği mesleğine ait her türlü bilgiler

2)      Farklı disiplinleri tanırlar ve gelecekte yönlenecekleri çalışma alanlarını öğrenirler

3)      Araştırma Yapma becerisi kazanırlar

4)      Döküman hazırlama tecrübesi edinirler

Dersin Kitabı (Notu)

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

Ön Koşul Dersleri

 

Ön Koşul Konuları

 

Ödev ve Projeler

 

Laboratuvar Deneyleri

 

Bilgisayar Kullanımı

 

Diğer Uygulamalar

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

1

60

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı (%)

Temel Bilimler

 

Temel Mühendislik

20

Mesleki

80

Üniversite Dersi

 

 

Ders Planı

Hafta

Konular

1

Mühendislik Nedir? Mühendisin Sorumlulukları ve Yetkileri Nelerdir?

2

Matematik Mühendisliği Nedir? Matematik Mühendisinin Çalışma Alanları,

3

Matematik Mühendisliği Ders Programı ve Ögretim Planının Tanıtımı,

4

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı I,

5

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı I,

6

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı I,

7

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı I,

8

Dönem Ödevinin Dağıtımı

9

Dış Paydaşların Eğitime Katılması

10

Dış Paydaşların Eğitime Katılması

11

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı II,

12

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı II,

13

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı II,

14

Ders Planındaki Farklı Disiplinlerin ve bu Disiplinlere ait Derslerin Tanıtımı II,

15

Ödev Değerlendirme

Hazırlayan:

 

Tarih:

 

 

DERSİN MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

 

 

1

2

3

1

Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.

 

 

Ö

2

Disiplinler arası takım çalışmasında etkin rol alır.

 

 

Ö

3

Matematiksel modelleri  analitik, sayısal veya istatistiki tekniklerle çözme becerisi kazanır.

 

 

Ö

4

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.

 

Ö

 

5

Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren  algoritmaları oluşturur ve uygular.

 

Ö

 

6

Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda

bulunabilecek kadar ingilizceyi kullanma becerisi kazanır.

Ö

 

 

7

Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faliyetlerlerinde bulunur.

 

Ö

 

8

Eğitim faliyetlerinde bulunur.

 

Ö

 

9

Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.

 

 

Ö

10

Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.

 

 

Ö

11

Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.

 

Ö

 

12

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

 

 

Ö

 

1- Hiç katkısı yok             2-Kısmen katkısı var                      3-Tam katkısı var