Matematik Mühendisliği Bölümü

 
Dersin Adı

Kodu

Normal Yarıyılı

Grup No

ECTS
Kredisi

Kredi

Ders

2

Uygulama

2

 

Akışkanlar Mekaniği

0524011

7

 

5

3

Laboratuvar
(Saat/Hafta)

0

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Koordinatörü

 

 

Dersin İçeriği

Akışkanların kinematiği. Yörünge ,akım çizgileri. Hareket denklemleri. Hidrostatik. İdeal akışkanlar, Bernoulli teoremleri. Sıkışmaz akışkanlar. Potansiyel akımlar, kompleks potansiyel, taşıyıcı yüzeyler. Viskoz akışkanlar, sıkışmaz viskoz akışkanlarda bazı kesin çözümler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Amacı

1.       Mühendislik formasyonuna katkı.

2.       Temel matematik derslerinde öğrenilenlerin uygulanması ve pekiştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

 

1.Akışkanlarla ilgili teorik temel.

2.Akışkanlarla ilgili bazı mühendislik problemlerinin modellenmesi, çözüm yöntemleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kitabı (Notu)

E.S.ŞuhubiAkışkanlar Mekaniği”, İ.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1993

 

 

 

 

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar

 

I.H.ShamesMechanics of Fluids”, New York, McGraw-Hill, 1992.

J.J.Bertin,”Engineering Fluid Mechanics”, Prentice-Hall,1987

 

 

 

 

 

 

Ön Koşul Dersleri

Matematik Analiz, Diferansiyel denklemler, Kompleks analiz

Ön Koşul Konuları

Yüzey, hacım integralleri,  adi ve kısmi türevli diferansiyel denklemler, analitik fonksiyonlar

 

 

Ödev ve Projeler

 

 

 

 

 

 

Laboratuvar Deneyleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Kullanımı

 

 

 

 

 

Diğer Uygulamalar

 

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

2

60

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuvar

 

 

Diğer

 

 

Final Sınavı

1

40

Ders Gruplarına Göre Ders Kredisinin Dağılımı (%)

Temel Bilimler

 

Temel Mühendislik

100

Mesleki

 

Üniversite Dersi

 

Ders Planı

Hafta

Konular

1

Tanımlar, indis gösterimi, integral teoremler.

2

Akışkanların kinematiği, yörünge, akım çizgileri.

3

Taşıma teoremi, süreklilik denklemi.

4

Hareket denklemleri.

5

Hidrostatik.

6

Yetkin akışkanlar.

7

Bernoulli teoremleri.

8

Sıkışmaz akışkanların düzlemsel akımları.

9

Potansiyel akımlar.

10

Kompleks potansiyel.

11

Kompleks potansiyel örnekleri.

12

Konform dönüşüm.

13

Taşıyıcı yüzeyler.

14

Viskoz akışkanlar.

15

Sıkışmaz viskoz akışkanlarda bazı kesin çözümler.

 

Hazırlayan:

 

 

 

Tarih:

 

 

DERSİN MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

 

 

 

1

2

3

1

Matematik ve Temel Mühendislik bilgilerini kullanarak model kurar.

 

 

b

2

Disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.

 

 

b

3

Matematiksel modelleri analitik,sayısal veya istatisytiki tekniklerle çözme becerisi kazanır

 

b

 

4

Çözümleri ve sonuçları doğru bir biçimde yorumlar.

 

b

 

5

Bilgisayar tabanlı teknikleri kullanarak problemleri bilgisayarda çözebilecek hale getiren  algoritmaları oluşturur ve uygular.

 

b

 

 

6

Kendi alanındaki yayınları ve gelişmeleri takip edebilecek ve gerektiğinde sunumda bulunabilecek kadar ingilizceyi kullanma becerisi kazanır.

b

 

 

7

Endüstride ve Bilimsel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme faliyetlerlerinde bulunur.

 

b

 

8

Eğitim faliyetlerinde bulunur.

b

 

 

9

Mesleğin sorumluluklarının bilincindedir.

b

 

 

10

Mesleki konularda güncel gelişmeleri yakından takip eder.

 

b

 

11

Mesleğin gerektirdiği çağdaş yöntem ve araçları kullanır.

 

b

 

12

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.

 

b

 

 

Dersin    1: Hiç katkısı yok .   2:Kısmen Katkısı Var.    3:Tam Katkısı Var