Komisyonlar

KOMİSYON ADI

KOMİSYON GÖREVİ

KOMİSYON ÜYELERİ

Bilişim ve WEB Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Doç. Dr. Aydın SEÇER

Komisyon Üyeleri:

Arş. Gör. Yasemin BAKIR

Arş.Gör. Mirsat YEŞİLTEPE

Bölüm Tanıtım ve Kayıt Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Doç.Dr. Hale GONCE KÖÇKEN

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Arzu TURAN DİNÇEL

Yrd.Doç.Dr. Armağan ELİBOL

Arş.Gör. Seda GÖKTEPE KÖRPEOĞLU

Haftalık Ders programları ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Prof. Dr. Fatih TAŞÇI 

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Birol ASLANYÜREK

Arş. Gör. Handenur ESEN

İntibak Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Yrd.Doç.Dr. Müslüm ÖZIŞIK

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU

Arş.Gör.Dr. Mert BAL

 Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması

 Komisyonu

Komisyon Başkanı: 

Yrd.Doç.Dr. Müslüm ÖZIŞIK

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Ramazan TEKERCİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yasemen UÇAN

Lisans ve Lisansüstü Öğretim Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Prof.Dr. İbrahim EMİROĞLU

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Birol ASLANYÜREK

Stratejik Planlama Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Prof.Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Samet Yücel KADIOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Kadiriye ŞİMŞEK ALAN

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

(Eğitim Akreditasyonu ve Kalite Komisyonu)

Komisyon Başkanı:

Doç.Dr. Reşat KÖŞKER

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Yasemen UÇAN

Arş.Gör. Nilgün GÜLER BAYAZIT

Arş.Gör. Handenur ESEN

Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu

(Anket Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu)

Komisyon Başkanı:

Prof. Dr. Mustafa SİVRİ

Komisyon Üyeleri:

Doç.Dr. İnci ALBAYRAK

Yrd.Doç.Dr. Kadriye ŞİMŞEK ALAN

Arş.Gör.Dr. Bayram Ali İBRAHİMOĞLU

Akademik Faaliyetler Komisyonu(Seminer, Konferans, Akademik Çalışmaların istatistikleri, vs.)

Komisyon Başkanı:

Doç.Dr. Aydın SEÇER

Komisyon Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr. Armağan Elibol (Seminer)

Arş.Gör. Mirsat YEŞİLTEPE

Uluslararası İlişkiler,Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Komisyonu

(Erasmus ve Intibak Komisyonu)

Komisyon Başkanı:

Doç.Dr. Muhammed KURULAY

Komisyon Üyeleri:

(Farabi-Mevlana)

Koordinatör : Doç.Dr. Mehmet Ali AKINLAR

Koordinatör Yrd. : Doç.Dr. Coşkun GÜLER

Doç.Dr. Fatma AKGÜN (Erasmus-İntibak)

Y.Doç.Dr. Birol ASLANYÜREK

Arş.Gör. Seda GÖKTEPE

Mezunlarla ve Paydaşlarla İletişim ve Organizasyon Komisyonu

(Mezunlarla  İlişkiler, Tanıtım ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu)

Komisyon Başkanı:

Prof.Dr. Ayla ŞAYLI

Komisyon Üyeleri:

Doç.Dr. Fügen TORUNBALCI AYDIN

Doç. Dr. Kevser KÖKLÜ

Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı:

Prof.Dr. Hülya ŞAHİNTÜRK

Komisyon Üyeleri:

Doç.Dr. Ülkü BABUŞÇU YEŞİL (1.Staj)

Arş.Gör. Mirsat YEŞİLTEPE

Arş.Gör. Fatih AYLIKCI

Arş.Gör. Kemal KOŞUTA

Doç.Dr. Hale GONCE KÖÇKEN (2.staj)

Arş.Gör. Neslihan ÖZDEMİR

Arş.Gör. Yasemin BAKIR

Araş.Gör. Seda GÖKTEPE KÖRPEOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Armağan Elibol (Erasmus Staj)